Yksityisyyden suoja sekä tilaus-ja sopimusehdot

Yksityisyyden suoja sekä tilaus-ja sopimusehdot

Yksityisyyden suoja

Turvaamme asiakkaidemme yksityisyyden suojan ja vastaamme siitä, että
kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu voimassa olevan lain
mukaisesti. Asiakkaamme voivat tilata verkkokauppamme kautta joko luomalla itsellensä tilin tai ilman, mutta tarvitsemme tiettyjä henkilötietoja, jotta kauppa olisi sujuvaa. Tässä kerromme mitä henkilötietoja
keräämme, mikä henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on, mitä oikeuksia asiakkaalla on ja miten toimimme, jotta henkilötietojen käsittely olisi
turvallista.

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.04.2020. Viimeisin muutos 01.04.2020.

1. Rekisterinpitäjä
Troolen Oy, Y-tunnus2993406-9, Ampumaradantie 2, 21650 Lillandet. Tämän palvelun osalta voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään sähköpostilla: info@troolen.fi.

2. Mitä tietoja käsittelemme?
Käsittelemme seuraavia tietoja verkkokauppa-palvelussa:
koko nimi, osoite,
sähköpostiosoite sekä puhelinnumero

Asiakkuuteen liittyvät tiedot, esimerkiksi Asiakasnumero

Tiedot ostoista, tilauksista, toimituksista ja palautuksista

3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?
Käsittelemme
henkilötietojasi, jotta
voisimme tarjota sinulle sopimusehtojen mukaiset palvelut. Käytämme
tietojasi asiakassuhteen hoitamiseen, verkkokauppatilausten ja
-toimitusten järjestämiseen sekä
asiakasyhteydenpitoon. Voimme ennen uuden tilauksen hyväksymistä tarkistaa, ettei asiakkaalla ole
maksamattomia erääntyneitä laskuja aikaisemmilta tilauksilta.
Henkilötietoja voidaan myös käyttää kirjanpidossa, laskutuksessa ja
tilintarkastuksessa; maksutositteita, hallinnollisia ja juridisia
kysymyksiä varten; palveluidemme, verkkosivujemme ja verkkosivujemme
käytettävyyden parantamiseen tähtäävissä tilasto- ja
markkinointianalyyseissä; järjestelmiemme kehityksessä ja
kunnossapidossa; sekä asiakastutkimuksia varten.Katsomme, että meillä on asiakassuhteeseen perustuva
oikeutettu etu käsitellä antamiasi tietoja, jotta voimme tarjota sinulle
haluamasi palvelut, vastata sinulle asiakaspalvelussamme ja tarjota
sinulle palveluita.

4. Säilytysaika
 Asiakkaan henkilötiedot tullaan poistamaan/anonymisoimaan,
kun niitä
ei enää tarvita tai ellemme lain mukaan ole velvollinen
säilyttämään tietoja pidempään.
Päättyneen asiakassuhteen jälkeen arvioimme henkilötietojen
jatkokäsittelyn tarpeen. Kaikki henkilötiedot, joita ei enää tarvita
käsittelyn tarkoituksiin, tullaan poistamaan/ anonymisoimaan. Emme säilytä henkilötietoja pidempään kuin mitä on välttämätöntä.
Kirjanpitomme tositeaineistoon sisältyviä henkilötietoja säilytämme viiden(5) vuoden ajan.

5. Mitä oikeuksia sinulla on?
– Tietojen tarkastaminen kun
pyydät saada pääsyn tietoihisi.
– Tietojen korjaaminen :sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.
-Tietojen poistaminen: Sinulla
on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi
poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.
– Tietojen siirtäminen: Sinulla
on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti
luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun
käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään
automatisoidusti.
-Käsittelyn vastustaminen: Voimme
käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana
liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi
suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi
käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten.
Käsittelyn rajoittaminen: Sinulla
voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä
on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi
muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi,
kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on
lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja
odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

6. Kuinka käytät oikeuksiasi
Lähettämällä meille henkilökohtaisesti
allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun rekisterinpitäjän
osoitteeseen. Merkitse kuoreen ”tietosuoja”. Tällaiseen pyyntöön
vastaamme kirjeitse. Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi,
toimitamme kirjeen henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei
voi kuitata vastaanotetuksi kukaan muu, kuin vastaanottajaksi merkitty
henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan ja tietojen
luottamuksellisuuden.

7. Rekisterin ylläpitäjä ja käyttö-oikeus
Tietoihin on pääsy vain henkilöillä, joilla työtehtäviensä perusteella
oikeus käsitellä rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteriä
säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta
palomuurein ja muin suojakeinoin. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää
henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus.
Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja
veroviranomaiset.

8. Valitusosoitus
Mikäli katsot, että
emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa
kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

9. Välttämättömät tiedot rekisterin kannalta
Jotta
voisimme tarjota sinulle tässä selosteessa kuvattuja palveluita, on
meidän käsiteltävä välttämättömiä henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat
palvelun käyttöönoton yhteydessä antamasi tiedot.

10. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin
Emme
käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin
tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita,
informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa
pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia
käyttötarkoituksia varten.

11. Tietosuojavastaava
Mikäli on kysymyksiä käsittelemiemme tietojen suhteen tai haluat käyttää oikeuksiasi, sinun tulee
ottaa meihin yhteyttä. Mikäli
haluat päivittää henkilötietojasi voit lähettää kirjallisen vaatimuksen alla olevaan osoitteeseen.
Henkilötietojesi käsittelystä vastaa Troolen oy ab Ampumaradantie 2, 21650 Lillandet, info @troolen.fi.
Mikäli haluat tehdä valituksen henkilötietojesi käsittelystä, voit aina
kääntyä valvontaviranomaisen puoleen: Tietosuojavaltuutettu, PL 800,
00521 Helsinki.

Tilaus-ja sopimusehdot

Troolenin verkkokauppa-palvelun sopimusehdot

1.Yleistä
1.1 Nämä sopimusehdot sisältävät Troolen oy:n (jäljempänä “Troolen”) ylläpitämän ja asiakkailleen tarjoaman verkkokauppapalvelun
(jäljempänä “Palvelu”) käyttöä koskevat ehdot sekä tuotteiden tilausta ja toimitusta koskevat ehdot.
1.2 Rekisteröityessään Palveluun tai ostaessaan tuotteita Palvelusta Palvelun käyttäjä (jäljempänä “Asiakas”)
hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Palvelussa on näitä ehtoja tarkentavia tiedonantoja ja toimintaohjeita.
1.3 Asiakkaan sopimusosapuolena olevan yksittäisen Palveluntarjoajan yhteys- ja yritystiedot on ilmoitettu Palvelussa.

2. Rekisteröityminen ja tilin luominen ( ei pakollista)
2.1 Asiakas luo verkkotunnukset täyttämällä yhteystietolomakkeen ja valitsemalla itselleen käyttäjätunnuksen ja
salasanan. Näin Asiakas rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. Palveluun rekisteröityminen on mahdollista vain yli
18-vuotiaille. Palvelun käyttö edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta.
2.2 Asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen luonnollinen ja täysivaltainen henkilö.
2.3 Asiakas vastaa Palveluntarjoajalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja käyttäjätunnuksen sekä salasanan
käytöstä ja säilytyksestä.
2.4 Troolenilla on oikeus evätä rekisteröityminen ja oikeus tarvittaessa sulkea Asiakkaan käyttäjätunnus
oman harkintansa mukaan.

3. Tuotteet, tilaaminen ja toimitus
3.1 Asiakas voi tehdä tilauksen Palvelussa rekisteröidyttyään Palvelun käyttäjäksi tai ilman tili velvoitetta. Tehty tilaus sitoo Asiakasta.
Tilaus vahvistetaan lähettämällä sähköpostiviesti asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Vahvistuksen jälkeen
kauppasopimus on osapuolia sitova.
3.2 Kunkin tuotteen tiedot ja hinta ilmoitetaan Palvelun tuotesivuilla. Näytettävät hinnat ovat tilaushetken hintoja.
Tuotteiden hinnoissa saattaa tapahtua muutoksia tilaus- ja toimitus-/noutopäivän välillä. Pidätämme oikeuden hinnan muutoksille. Ilmoitetut
hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät toimituskuluja.
3.3 Tuotesivuilla olevat kuvat sekä ilmoitetut tuotetiedot ovat suuntaa antavia. Näin ollen Asiakkaalle toimitettu
tuote voi poiketa esimerkiksi ulkomuodoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan tuotesivuilla olevasta kuvasta tai
tiedosta eivätkä Troolen vastaa tällaisista poikkeamista.
3.4 Palvelun tuotesivuilla ilmoitetaan mahdolliset tuotteen saatavuuteen liittyvät rajoitukset. Troolen ei takaa, että kaikkia tuotteita on saatavilla. Asiakas voi tilauksen yhteydessä hyväksyä sen,
että Troolen toimittaa tilapäisesti loppuneen tuotteen sijaan tuotetta vastaavan korvaavan tuotteen.
Tuotteen ollessa tilapäisesti loppu Troolen ei toimita kyseistä tuotetta jälkitoimituksena saatuaan tuotetta
lisää. Mikäli tilatun tuotteen osalta ilmenee toimitusvaikeuksia, ilmoittaa Troolen tästä Asiakkaalle.
3.5 Tilauksia toimitetaan ainoastaan Parainen-Nauvo-Korppoo alueella. Mikäli toimitusaluetta on muutoin rajattu, rajaukset
ilmoitetaan Palvelussa.
3.6 Asiakkaan valittavana olevat toimitusvaihtoehdot ilmoitetaan Palvelussa. Toimitus tapahtuu Asiakkaan
rekisteritiedoissa olevaan tai tilauksen yhteydessä ilmoittamaan muuhun toimitusosoitteeseen. Asiakas sitoutuu
olemaan paikalla ja tavoitettavissa ilmoittamassaan osoitteessa valittuna toimitusajankohtana, tai huolehtimaan
siitä, että hänen valtuuttamansa muu henkilö voi ottaa tilatut tuotteet Asiakkaan puolesta vastaan. Mikäli Asiakas
laiminlyö edellä kerrotun vastaanottovelvoitteensa, voi Troolen veloittaa häneltä kauppaan palautuvien
tuotteiden kuljetuskustannukset, vaikka tuotteita ei myöhemmin lunastettaisi. Mikäli toimitus kokonaisuudessaan
näyttää viivästyvän tai viivästyy, Palveluntarjoaja pyrkii olemaan Asiakkaaseen yhteydessä uuden toimitusajan
sopimiseksi.
3.7 Asiakkaalla on myös mahdollisuus noutaa tuotteet Troolenin myymälästä myymälän aukioloaikoina
valitsemalla tilausvaihtoehdoksi “nouto”.
3.8 Asiakkaan tulee välittömästi tuotteet saatuaan tarkistaa, että toimitus vastaa Asiakkaan tilausta eikä
tuotteissa ole näkyvissä mahdollisia ulkoisia kuljetusvaurioita. Tuotepuutteista ja kuljetusvaurioista on välittömästi
luovutushetkellä ilmoitettava. Myöhemmin tehtyjä ilmoituksia ei hyväksytä.

4. Maksutavat
4.1 Asiakas maksaa tilaamansa tuotteet joko toimituksen yhteydessä yleisimmin käytössä olevilla pankki- tai
luottokortilla, käteisellä tai verkkokaupassa luottokortilla.

5. Tilauksen peruuttaminen ja palautusoikeus
5.1 Kuluttajansuojalain 6 luvun mukaisesti etämyynnissä sovellettavaa peruutusoikeutta ei ole elintarvikkeiden
ja muiden päivittäistavaroiden yksittäisissä toimituksissa. Peruutusoikeutta ei ole myöskään yritysasiakkaiden
tilauksiin.

6. Vastuunrajoitus
6.1 Troolen ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaalle
Palvelun käytön yhteydessä tai sen johdosta, ettei Palvelu ole käytettävissä.
6.2 Näillä ehdoilla ei rajoiteta Troolenin vastuuta huolimattomuudesta aiheutuvista
henkilövahingoista eikä sellaista vastuuta, jota ei soveltuvan pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön nojalla
voida sulkea pois eikä rajoittaa.

7. Muut ehdot
7.1 Troolen ei vastaa Palvelusta ostetun tuotteen soveltuvuudesta Asiakkaalle.
7.2 Troolen ei anna mitään vakuutusta Palvelun virheettömyydestä, kattavuudesta
tai ajantasaisuudesta. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan eikä
Troolen anna vakuutusta siitä, että Palvelun toiminnassa ei ilmene keskeytyksiä tai virheitä
taikka että sen käyttö olisi turvallista.
7.3 Troolen ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä.
7.4 Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Troolenille.  Materiaalien kopioiminen tai käyttö ilman Troolenin lupaa on kielletty muuhun kuin
Asiakkaan omaan henkilökohtaiseen yksityiseen käyttöön.
7.5 Troolenilla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä ja näitä sopimusehtoja. Asiakas
hyväksyy muutokset Palvelua käyttäessään. Kulloinkin voimassaolevat sopimusehdot ovat nähtävissä Palvelun
kotisivuilta. Asiakkaan velvollisuutena on tarkistaa mahdolliset muutokset näissä ehdoissa sekä tallentaa kuhunkin
tekemäänsä tilaukseen soveltuvat sopimusehdot.
7.6  Asiakas vastaa kaikesta käytöstä, ja siitä, että käyttö
noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidosta.
7.7 Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas vastaa
täysmääräisesti näiden sopimusehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä aiheuttamastaan
vahingosta Troolenille muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille. Troolenilla on
milloin tahansa oikeus estää Palvelun käyttäminen sekä ostosten tekeminen.
7.8 Mahdollisiin Asiakkaan ja Trooleniin välisiin sopimusta koskeviin riita-asioihin sovelletaan Suomen lakia.
Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja
voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (
www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä
kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (
www.
kuluttajaneuvonta.fi).
Mikäli neuvotteluilla ja em. riidanratkaisumenettelyillä ei saavuteta ratkaisua näistä ehdoista aiheutuvat
erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti suomalaisessa tuomioistuimessa